2015-2017 dönemi, İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü'nü, “An Investigation On Life Center Unit’s Design Criteria in Inclusive Eduation Environments: A Case Study on Serçev Accesible Vocational High School” konulu tez çalışması ile Simge GÜLBAHAR almıştır.

Türkiye’de, İç Mimarlık Alanı’nda 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.

Bu amaçla 2016 yılında başarıyla hayata geçirilen “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I” in ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün evsahipliğinde, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde, 26-27 Ekim 2017 tarih aralığında “İÇLİS-II / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” gerçekleştirilecektir. Sempozyumun amacı; İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamının, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC’de, İç Mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanları, etkinliğe davetlidir. Sempozyumda sunulacak bildiriler, basılı hale getirilecektir. Her iki yılda bir düzenlenecek olan ulusal sempozyum etkinliği bu yıl, “İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” yarışma ve sergisi ile birlikte düzenlenecektir.

 

SEMPOZYUM POSTERİ

Sempozyum Takvimi

 

Sempozyumun Duyurulması:          21 Nisan 2017

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:       19 Haziran 2017

Bildiri Özetlerinin Kabulü/Reddi:       03 Temmuz 2017

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi:          16 Ekim 2017

 Kayıt:          02-16 Ekim 2017

Geç Kayıt:          20 Ekim 2017

 

Ücretler

 

    Akademisyen:      200 TL

   Öğrenci:             100 TL

 

Geç Kayıt

 

    Akademisyen:      250 TL

   Öğrenci:             150 TL

 

Her bir katılımcı için ayrı ücret ödenecektir.

 

Banka Bilgileri

 

   Hesap Adı: Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği

    Banka Adı: Türkiye İş Bankası

    Şube Adı: Ayaspaşa İstanbul Şubesi

 

 IBAN: TR02 0006 4000 0011 0050 2401 53

 

Açıklama: ad soyad_bildiri kodu_iclis II kayıt ücreti

 

Teslimat Adresi:

 

Araş.Gör.Sıla Burcu Başarır

İTÜ Taşkışla Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Oda No:331, Taksim 34437 İstanbul

Tel: 0(212) 293 13 00 / 28 22

Düzenleme: Prof. Dr.Gül KOÇLAR ORAL (Onursal Başkan), Doç.Dr.Özge CORDAN (Başkan)

 

Koordinasyon Kurulu: Prof.Dr.Gül Koçlar ORAL, Doç.Dr.Özge CORDAN, Doç.Dr.Ayşe Deniz KANOĞLU, Öğr.Gör.Dr.Deniz ÇALIŞIR PENÇE, Dr. Demet DİNÇAY, Öğr.Gör.Dr.Çağıl YURDAKUL TOKER

 

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr.Gül Koçlar ORAL, Doç.Dr.Özge CORDAN, Doç.Dr.Ayşe Deniz KANOĞLU, Doç.Dr.Banu GARİP, Doç.Dr.Emine GÖRGÜL, Öğr.Gör.Dr.Deniz ÇALIŞIR PENÇE, Öğr.Gör.Dr.Bahadır NUMAN, Öğr.Gör.Dr.A.Hilal UĞURLU, Öğr.Gör.Dr.Çağıl YURDAKUL TOKER, Dr. Demet DİNÇAY, Araş.Gör.Sibel Yasemin ÖZGAN, Araş.Gör.Özgün YÜCETÜRK, Araş.Gör.Sıla Burcu BAŞARIR, Araş.Gör.Mehmet ALHAN, Araş.Gör.Timuçin ERKAN, Araş.Gör.Aycan KIZILKAYA

Sekreterya: Öğr.Gör.Dr.Çağıl YURDAKUL TOKER

 

Danışma Kurulu: Prof.Dr.Gülsün SAĞLAMER, Prof.Dr.Hasan ŞENER, Prof.Dr.Şebnem BURNAZ, Prof.Dr.Gül KOÇLAR ORAL, Prof.Dr.M.Murat GÜL

 

Bilim Kurulu: Prof.Dr.Gül KOÇLAR ORAL, Prof.Dr.Meral NALÇAKAN, Prof.Burak KAPTAN, Prof.Dr.İnci Deniz ILGIN, Prof.Meltem ETİ PROTO, Prof.Dr.İpek FİTÖZ, Prof.Dr.Zafer ERTÜRK, Prof.Dr.Meltem YILMAZ, Prof.Dr.Burçin Cem ARABACIOĞLU, Prof.Ayşe Müge BOZDAYI, Prof.Dr.Gülay KELEŞ USTA, Prof.Dr.Uğur ULAŞ DAĞLI, Prof.Dr.Füsun ALİOĞLU, Prof.Pelin YILDIZ, Doç.Dr.Deniz Ayşe KANOĞLU, Doç.Dr.Özge CORDAN, Doç.Dr.Rabia KÖSE DOĞAN, Doç.Dr.Sait Ali KÖKNAR, Doç.Dr.Erkan AYDINTAN, Doç.Dr.Nilgün CAMGÖZ OLGUNTÜRK, Doç.Dr.Deniz HASIRCI, Doç.Dr.Sezin TANRIÖVER, Doç.Dr.Zeynep TUNA ULTAV, Doç.Dr.Kağan GÜNÇE, Yrd.Doç.Dr.Orçun KEPEZ, Yrd.Doç.Dr.Bilge GÖNÜL, Yrd.Doç.Dr.İdil ÜÇER KARABABA, Yrd.Doç.Dr.Ali ASLANKAN

 

 

 

 

 

Bildiri Özeti:

 

ANA BAŞLIK (ARİAL, 12 PT, KALIN, BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ)

(Varsa Ünvan) Yazar Adı SOYADI, Fakülte, Bölüm, e-mail (Arial, 10 pt)

(Varsa Ünvan) Yazar Adı SOYADI, Fakülte, Bölüm, e-mail (Arial, 10 pt)

 

ÖZET (ARİAL, 11 PT, KALIN, SOLA YASLANMIŞ, BÜYÜK HARF):

Özet metni (Arial, 11 pt, iki yana yaslanmış, tek satır aralığı) başlık, yazarlar, anahtar sözcükler hariç 200-250 kelime aralığında olmalıdır. Çalışmanın amacı, yöntemi ve içeriği net şekilde belirtilmeli ve olası sonuçlara değinilmelidir.

Anahtar Kelimeler: (Arial, 11, Kalın, Sola Yaslanmış): 3–5 anahtar sözcük (11 pt)

SUNUŞ FORMU

YAZIM FORMATI

Davetli Konuşmacı: (ilerleyen zaman içinde duyurulacaktır)

iclis2017@gmail.com

www.iclis2017.org

İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Taşkışla Kampüsü, Taksim 34437 İstanbul

 T : +90 (212) 293 13 00 / 2812-2822

 

Web Sitesi Tasarımı

Araş.Gör. Y.Mimar Özgün Yücetürk

© Copyright 2017